čtvrtek 16. dubna 2020

Mohou se zavřít chrámy?Krátké zamyšlení nad současnou situací od archimandrity Vasiliose Bakoyannise – teologa, kazatele, autora více než padesáti knih s širokým tematickým záběrem.

V 19. století se dostal ekumenický patriarcha Dionýsios do ostrého sporu se sultánem, který omezil jeho pravomoci a další věci. A sultán byl neústupný! Jak reagoval patriarcha? Nařídil zavřít všechny chrámy.

To znamená, že na jeho příkaz (!) nebylo v roce 1890 dovoleno sloužit ani liturgie, ani žádné jiné bohoslužby. Jednalo se o akt smutku v nastalé situaci.

Takže jestliže pro to existuje důvod, mohou být chrámy zavřené. A současná pandemie je vážným důvodem!

Konec konců 80. pravidlo Páto-šestého sněmu „trestá“ věřící  laiky i duchovní  za to, když bez vážného důvodu absentují v chrámu po tři neděle za sebou. Takže pokud existuje vážný důvod, můžou absentovat další tři neděle. A opět: pandemie je vážný důvod!

Ano, naši otcové a praotcové se během epidemií (cholery a dalších nemocí) utíkali do chrámu. Ale kdo tak činil? Ti, kdo byli zdraví. Nemocní zůstávali v izolaci!

Jenže my dnes nevíme, kdo má a kdo nemá koronavirus, takže bychom měli být všichni v karanténě, abychom se nestali vrahy!

Někteří říkají: „Když máte víru, nic se vám nestane.“ Ale kdo má víru? Kdo z věřících by se odvážil bez ochrany navštívit nemocného s koronavirem? Kdo?

Taky říkají: „Dokonalá láska zahání strach.“ (1. Jan 4, 18) Ne jenom láska, ale dokonalá láska.

Jenže kdo má takovou lásku, myslí nejdřív na druhé a potom na sebe. Takže mu jde v prvé řadě o to, aby druzí neonemocněli, a teprve potom řeší sebe. A opět, kdo má takovou dokonalou lásku?

Takže strach je v každém z nás, dokonce i v těch, kteří říkají, že se nebojí.

Říkají: „Bůh nás ochrání.“ Jak si mohou být tak jistí? Měli bychom si uvědomit to, co říkával jeden starec: „Nemáme Boha v kapse.“

Zesilme tedy naše modlitby k předobrému a všemohoucímu Bohu, aby ochránil náš národ a celý svět od tohoto „pokušení“.
Žádné komentáře:

Okomentovat