pátek 29. srpna 2014

Svatí Otcové o válceĎábel je autorem všech válek.
Sv. Justin Mučedník

Nesmíš začít schizma (rozdělení), ale usmířit ty, kdo jsou ve sporu.
Didaché

Křesťané především nemají napravovat hříšné skutky násilím.
Klement Alexandrijský

Katechumen nebo věřící, který se chce stát vojákem, by měl být odmítnut, neboť pohrdnul Bohem.
Sv. Hippolyt Římský

Křesťané proměnili své meče a kopí za nástroje míru a nyní už nevědí, jak bojovat.
Sv. Irenej Lyonský

Bůh chtěl, aby se železo používalo na obdělávání země, proto by nemělo být namířeno proti lidskému životu.
Sv. Cyprián z Kartága

Celý svět je vlhký krví. A vražda, která je v případě jedince považována za zločin, je nazývána ctností, když je páchána masově. Žádá se beztrestnost za zlé skutky nikoli proto, že jsou jejich původci bez viny, ale pro krutost, která se dnes páchá ve velkém.“
Sv. Cyprián z Kartága

Nic není tak bytostně křesťanské, jako být mírotvůrcem.
Sv. Basil Veliký

Bůh není Bohem války a boje. Snaž se, aby válka a boj ustaly, neboť obojí je proti Bohu a proti bližnímu. Žij v míru se všemi lidmi.
Sv. Jan Zlatoústý

Skutečný křesťan by neměl za žádných okolností tasit meč.
Tertulián

Blahoslavení, kteří působí pokoj (ερηνοποιο  – mírotvůrci), neboť oni synové Boží slouti budou.
Ježíš Kristus

Žádné komentáře:

Okomentovat