úterý 4. června 2013

Nová kniha o sv. Cyrilu a Metodějovi

V těchto dnech vychází podnětná kniha Svatí Cyril a Metoděj a Velká Morava. Jejími autory jsou otec diákon Alexandr Lukanič a žalmista Jiří Jukl z katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Přínosem knihy je výklad cyrilometodějské misie v kontextu pravoslaví.

Autoři v úvodu uvádějí:
„Důvodem, proč tato kniha vznikla, je fakt, že na českém trhu chybí publikace, která by zpracovávala období a okolnosti příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu z hlediska východní tradice. Je to zarážející, když uvážíme fakt, že svatí Cyril a Metoděj přišli právě z východu a obřady Východní – dnes pravoslavné – církve na našem území sloužili. Neznamená to, že bychom na našem trhu nenašli kvalitní a, nakolik to bylo možné, i objektivní publikace (…) Někdy v nich ale chybí, nebo není dostatečně zdůrazněna souvislost, mezi jednáním svatých Cyrila a Metoděje, papeže, konstantinopolských patriarchů, východních i západních císařů a všech dalších zúčastněných postav z hlediska Východní církve, kánonů sedmi Všeobecných sněmů a Svaté tradice, která se ve Východní církvi uchovává od dob Ježíše Krista až dodnes.“

Knihu lze koupit přímo v pražském katedrálním chrámu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat