úterý 25. března 2014

Ct. Maxim Vyznavač - Čtyři sta kapitol o lásce (4)31. Tak jako myšlenka na oheň nezahřeje tělo, tak víra bez lásky nezažehne v duši světlo duchovního poznání.

32. Tak jako sluneční světlo přitahuje zdravé oko, tak k sobě poznání Boha přirozeně vábí čistou mysl (nús) skrze lásku.

33. Mysl je čistá, když je odloučena od nevědomosti a osvícena božským světlem.

34. Duše je čistá, když je osvobozená od vášní a bez přestání se raduje v božské lásce.

35. Hříšná vášeň je hnutí duše (jež je) v rozporu s přirozeností.

36. Bezvášnivost je pokojný stav, ve kterém není duše nikterak pohnuta ke zlu.

37. Ten, kdo ve svém úsilí obdržel ovoce lásky, se nemění, i kdyby zažíval bezpočet příkoří. Nech se přesvědčit od Štěpána, Kristova učedníka, a jemu podobných, stejně jako od samotného Krista, který se modlí za své vrahy a žádá odpuštění od svého Otce pro ty, kdo jednají v nevědomosti.

38. Pokud je znakem lásky být trpělivý a laskavý, pak ten, kdo jedná svárlivě a zle, odcizuje se lásce a ten, kdo se odcizuje lásce, odcizuje se Bohu, neboť „Bůh je láska.“

39. Neříkej, jak slyšíme u božského Jeremiáše, že jsi chrám Hospodinův. A neříkej, že „pouze víra v našeho Pána Ježíše Krista mě může spasit.“ Protože to je nemožné, dokud k němu nezískáš lásku ve svých skutcích. Protože co se týká pouze víry, „i ďáblové věří a třesou se.“

40. Dílo lásky je rozvážné činění dobra bližnímu, stejně jako trpělivost a užití všech věcí vhodným způsobem. 
Žádné komentáře:

Okomentovat