sobota 1. září 2012

Gondar


Gondar je město na severozápadě Etiopie a první zastávka na naší letošní cestě. Leží blízko jezera Tana, kterým jsme proplouvali minule, ale Gondar už jsme nestihli. Význam Gondaru pro duchovní ráz Etiopie dnes spočívá v tom, že zde funguje několik tradičních škol (při monastýrech Ba'eta Marzam, Kuskuam ad.), kde se vyučuje ge'ez (liturgický jazyk), qene (duchovní poezie), výklad Písma, církevní zpěv a tanec. Principem výuky zůstává, že žáci nesmějí nic vlastnit a živí se tím, co vyžebrají. Kromě toho je Gondar místem důležitých památek UNESCO - hlavně Fasilidasova paláce a lázní ze 16. století. V nich se každoročně v lednu koná svátek Timkat - Zjevení Páně s posvěcováním vody a křty. Uměleckým skvostem celé východní Afriky po stránce ikonomalby (zejm. strop s andělskými tvářemi) je pak chrám Debre Birhan Selassie - jediný, který se nepodařilo zničit během řádění muslimů ze Súdánu v 80. letech 19. století.

Žádné komentáře:

Okomentovat