středa 14. května 2014

Starci dnešní doby: Tadeáš z Vitovnice

Archimadrita Tadej Štrbulović (1914–2003) pocházel z chudé srbské rolnické rodiny. Po základní škole se vyučil obchodnímu řemeslu v městečku Petrovac nedaleko jeho rodné Vitovnice. V patnácti letech onemocněl závažnou plicní chorobou, takže mu lékaři předpovídali jen pět let života. Rozhodl se proto, že veškerý čas naplní službou Bohu. 

Stal se poslušníkem v monastýru Milkovo, kde v té době žili mniši, kteří uprchli z Ruska před bolševickým režimem. Většina z nich pocházela z Valaamu, ale někteří přišli z Optinské poustevny – mezi nimi i igumen Amvrosij, žák starce Amvrosije Optinského. Pod jeho vedením se poslušník Tadej naučil Ježíšově modlitbě.

Žel po brzké smrti archimandrity Amvrosije začal duchovní život mnichů upadat a otec Tadej odešel do kláštera Gornjak, kde byl v roce 1935 igumenem Serafímem, rovněž ruského původu, postřižen na mnicha a vysvěcen na diákona. Poté byl poslán do monastýru Rakovica, kde dokončil ikonopiseckou školu. Zde byl v roce 1938 vysvěcen na kněze a následně poslán sloužit přímo do pečského patriaršího monastýru. Během války byl dvakrát zatčen gestapem a uvězněn spolu s patriarchou Gabrielem (Dožićem) a vladykou Nikolajem (Velimirovićem).

V roce 1949 se stal na žádost patriarchy igumenem v pečském monastýru. O šest let později se vrátil sloužit do braničevské eparchie a v roce 1959 strávil několik měsíců v srbském monastýru Chilandar na Svaté hoře Athos. Mezi lety 1962–1972 byl igumenem v monastýru Vitovnica. Poté působil jako starec ve dvou dalších monastýrech, aby se vrátil natrvalo do Vitovnice, kde završil svůj pozemský život 13. dubna 2003 a byl zde i pochován.

Až do posledních chvil přijímal starec vytrvale všechny, kdo se na něho obrátili s prosbou o pomoc, radu či útěchu. Dodnes je uctíván nejen svými duchovními dětmi, včetně konvertitů z islámu, ale i těmi, kdo se s jeho myšlenkami setkali později pomocí knih a nových médií. Boží blahodať působí skrze starce dál, což dokládá i loňský případ jeho myrotočivé ikony. Věčná paměť! 

Několik myšlenek starce Tadeáše:

„Náš výchozí bod je vždycky špatný. Místo abychom začali u sebe, vždycky chceme nejdřív změnit druhé a sami sebe až nakonec. Kdyby každý začal u sebe, byl by všude kolem mír.“

„Tam, kde je modlitba, nemají padlí duchové žádnou moc.“

„Má velký význam, když je někdo v rodině, kdo se skutečně modlí. Modlitba přitahuje Boží milost a všichni členové rodiny to cítí, dokonce i ti, jejichž srdce ochladla. Vždycky se modlete.“

„Nemůžeš se naučit pokoře, dokud jsi hodně neprotrpěl ve svém srdci.“

„Pán po nás nevyžaduje, abychom nosili rjásu. Chce, abychom byli dobří a laskaví.“

„Hlavní věcí v duchovním životě je udržet své srdce v pokoji.“

„Obecenství s Bohem je normální duchovní stav.“

„První krok k obecenství s Bohem spočívá v tom odevzdat se naprosto Bohu.“

„Pokoj a radost jsou největším bohatstvím tohoto a budoucího světa.“

„Neexistuje neodpustitelný hřích, kromě toho, z něhož jsme se nekáli.“

„Ten, kdo přijímá špatná vnuknutí, přijímá do svého těla nepřítele. Duchové jsou neviditelní, ale začnou být vidět v našich tělech.“  

„Tak jako malá částečka prachu, když se ti dostane do očí, způsobí, že nevidíš, tak malá pozornost vůči nějaké nepodstatné věci může způsobit, že se přestaneš modlit.“

„Modlit se znamená čerpat energii ze Zdroje života.“

„Půst je potřebný pro pokoru těla. Protože když je pokorné tělo, je pokorná i duše.“

„Pokora je Boží vlastnost. Kde se nachází – v rodině či ve společnosti – tam vždycky šíří pokoj a radost.“

„Ten, kdo si myslí, že všechno zná, je neposlušný. A neposlušného nemůže nikdo vést.“

„V životě každého člověka můžeme nalézt něco poučného. Dokonce i ten nejhorší zloděj má v sobě cosi dobrého.“

„Člověk je jen nástrojem v Božích rukách.“

„Je lepší zpívat než číst. Zpívejte. Lidé říkají, že ten, kdo zpívá, nesmýšlí špatně.“

„Pokud věnujeme pozornost negativním stránkám různých lidí, které potkáváme, nenajdeme klid a pokání. Pokud v sobě držíme útočnou myšlenku, způsobenou našimi nepřáteli, přáteli, rodinou či sousedy, nenajdeme ticho a klid a budeme dál žít v pekelném stavu.“

„Když najdeš duši podobnou tvé, zůstávej s ní, protože je velká radost přátelit se s těmi, kdo smýšlejí podobně.“

„Pohrdáme politiky, přestože jsou našimi dětmi. To my jsme byli špatní ještě před nimi a poskytli jsme jim živý příklad, kterému se mohou jen vyrovnat.“  

„Padesát let komunismu způsobilo víc zla než pět set let pod tureckým jhem. Komunismus vzdálil lidi od Boha.“

„Veškeré poznání, které bylo člověku dáno skrze vědu, je Božím darem lidem a dosvědčuje Boží přítomnost v tomto světě.“

„Pokud jsou tví rodiče ateisté a ty věřící, nic jim nevyčítej, ani je nepopichuj svou vírou, ale modli se za ně a buď k nim dobrý.“

„Je nebezpečné být přísný vůči ostatním.“

„Ti, kdo jsou přísní vůči ostatním, mohou dosáhnout pouze určité úrovně duchovního života. Zůstávají ve stavu tělesné askeze.“

„Musíme mít stejný vztah ke všem. Nesmíme rozdělovat lidi na ty, co máme rádi, a na ty, co nikoli.“

„Rodina, která je milá Bohu, musí být plná lásky, šlechetnosti, skromnosti, pokory, zbožnosti a modlitby.“

„Když rodič uhodí své dítě v hněvu, ničeho tím nedosáhne.“

„Tady na zemi nám nemůže nic dát vnitřní klid – ani bohatství, sláva, pocty, pozice, rodina, bližní. Je pouze jeden dárce života, klidu a radosti – Bůh.“

Několik videí se starcem:


1 komentář:

  1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Přidejte se k úspěšným Spojte se s více než 4 miliony investorů a obchodníků ze 170 zemí

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovědětSmazat