pátek 3. ledna 2014

Ct. Maxim Vyznavač - Čtyři sta kapitol o lásce (3)21. Ten, kdo udržuje své tělo od požitku a nemoci, je jako spolupracovník ve službě za lepší věci.

22. Ten, kdo uniká všem světským touhám, překonává každý světský zármutek.

23. Ten, kdo miluje Boha, miluje jistě i svého bližního. Takový člověk se nemůže držet peněz, ale raději je podle Božího způsobu rozdá všem potřebným.

24. Ten, kdo napodobuje Boha dáváním almužny, nezná rozdíl mezi dobrým a zlým nebo spravedlivým a nespravedlivým vzhledem k potřebám těla, ale rozdává všem bez rozdílů podle jejich potřeb, i kdyby ve svých dobrých úmyslech upřednostňoval ctnostného člověka před bezbožným.

25. Tak jako Bůh, který je svou přirozeností dobrý a svobodný od vášně, miluje všechny stejně jako svá stvoření, ale velebí ctnostného člověka tak, že se stává ve svých úmyslech jeho přítelem, a smilovává se ve své dobrotivosti nad bezbožným a obrací ho skrze pokárání v tomto životě, stejně činí ten, kdo je dobrý a bez vášně miluje ve svých úmyslech všechny rovnocenně – ctnostné pro svoji přirozenost a dobrou vůli a stejně tak bezbožné pro svoji přirozenost a soucit, kterým lituje toho, kdo je pošetilý a kráčí temnotou.

26. Náchylnost k lásce se projevuje nejen rozdáváním peněz, ale mnohem více rozdáváním Božího slova a fyzickou službou.

27. Ten, kdo se opravdu zřekl světských záležitostí a slouží skrze lásku svému bližnímu bez nároků, se brzy osvobodí od všech vášní a získává podíl na božské lásce a poznání.

28. Ten, kdo v sobě nabyl božskou lásku, nevyčerpává se, když následuje Pána, svého Boha, jak praví božský Jeremiáš; spíše ušlechtile snáší každou urážlivou strázeň a potupu, aniž by pomyslel na zlo druhých.

29. Když jsi někým urážen nebo obtěžován v jakékoli záležitosti, pak se měj na pozoru před zlostnými myšlenkami, aby tě v nouzi neoddělily od lásky a nevnesly tě do oblasti nenávisti.

30. Ať bys kdykoli intenzivně trpěl pohaněním nebo potupou, věř, že ti to může být velmi ku prospěchu, neboť potupa je způsob, jakým od tebe Bůh odhání ješitnost.Žádné komentáře:

Okomentovat